มวยไทย นับได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทย ผู้คนทั่วโลกต่างก็เคยได้ยินการขนานนามถึงคนไทยว่า “ถึงแม้ว่าคนไทยจะไม่มีดาบ แต่ก็ยังคงสามารถต่อสู้ได้” การขนานนามเหล่านี้นับได้ว่าเป็นเครื่องยืนยัน ว่าศิลปะมวยไทยถือได้ว่าเด็ดจริงและดังแบบก้องโลก ทุกวันนี้ศิลปะมวยไทยก็ยังคงอยู่คู่กับคนไทย ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจและพากันเรียนมวยไทยเป็นจำนวนมาก เพราะมวยไทยนับได้ว่ามีความโดดเด่นและเป็นศิลปะป้องกันตัวชั้นเยี่ยม และที่สำคัญยังนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยตรงอีกด้วย ส่วนเรื่องของมวยไทยที่น่ารู้วันนี้ เราจะมาพูดถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสังเวียนมวยไทย เพราะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ารู้และน่าติดตามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

  • ขนาดของสังเวียน จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นและมี2 ขนาด หากเป็นขนาดเล็ก จะมีขนาดด้านละ 20 ฟุต หรือโดยประมาณ 6 เมตร ส่วนขนาดใหญ่นั้นจะมีขนาดด้านละ 24 ฟุต หรือ 7.30 เมตรนั่นเอง และถ้าหากมีการวัดภายในเส้นเชือกแล้ว พื้นเวทีจะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 3 ฟุต แต่จะไม่เกิน 4 ฟุต
  • ในส่วนของเชือกสังเวียน จะต้องเป็นเชือกจำนวน 4 เส้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้วครึ่ง ผูกและขึงตึงเข้ากับเสาตามมุมเวที มีระดับความสูงจากพื้นเวทีประมาณ 16 32 48 และ 60 นิ้วด้วยกันตามลำดับ ข้อกำหนดคือจะต้องหุ้มเชือกด้วยวัสดุที่อ่อนและนุ่ม มีความเรียบตึง และที่บริเวณมุมเชือกนั้นจะต้องหุ้มด้วยวัสดุอ่อนเท่านั้น
  • พื้นเวที สำหรับพื้นเวทีจะต้องมีความปลอดภัย ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง และจะต้องมีพื้นยื่นออกมานอกเชือกประมาณ 20 นิ้ว พื้นต้องปูด้วยสักหลาดหรือยางที่มีความยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะปูทับด้วยผ้าที่ตึงคลุมเวทีได้ทั้งหมด
  • มุมสังเวียน มีลักษณะเป็นเสาทั้งสี่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว และสูงจากเวทีประมาณ 60 นิ้ว ตรงมุมจะต้องหุ้มนวมภายในเส้นเชือก
  • บันไดสังเวียน จะประกอบไปด้วยจำนวน 3 ขั้นบันได มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 2 บันไดจะอยู่ที่มุมตรงข้ามของเวที ส่วนอีก 1 บันไดจะอยู่ที่มุมตรงกลาง

นอกจากนี้ยังคงมี กล่องพลาสติก ซึ่งจะติดเอาไว้ตรงมุมนอกสังเวียน เพื่อที่จะให้ผู้ชี้ขาดได้ทิ้งสำลีหรือแม้กระทั่งเศษกระดาษที่ใช้ซับเลือดนักมวยที่เข้าแข่งขันโดยตรง และนี่ก็คือเรื่องราวและข้อกำหนดของสังเวียนมวยไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ารู้และเป็นสาระดี ๆ ของคนรักกีฬามวย